Styret

Leiar: Ørjan Zazzera Johansen. E-post: oerjanjohansen@hotmail.com. Tlf: 99003483.

Nestleiar: Tone Myklebust.

Økonomiansvarleg: Terje Torkildsen.

Styremedlemmar: Inger Lise Belsvik og Kristi Furubotn.

Varamedlemmar: Lise-Marte Vikse Kallåk, Espen Skjerven og Rune Salvesen.